wpe8955b85.png
wpef62feeb.png
wp824a3a1c.png
vertrouwenspersoon voor bedrijven en particulieren
wpf4b6cce4.png
wpe6b4d172.png
wpe6b4d172.png
wp601e26ac.png
wpc66496ec.png
In je werk heb je altijd te maken met andere mensen: collega’s, leidinggevenden, opdrachtgevers, publiek, leveranciers, klanten, patiënten, etc. Niet in alle gevallen verlopen die contacten even prettig. Als werknemer kun je te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en zelfs geweld. Verder valt te denken aan sociaal isoleren, werk onaangenaam of zelfs onmogelijk maken. De gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn: menselijk leed, verlies van productiviteit, ziekteverzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid. Onderzoek van TNO wijst uit dat jaarlijks zo’n 2.000.000 verzuimdagen het gevolg zijn van lichamelijk geweld. Daar bovenop komen nog eens ongeveer 3.000.000 verzuimdagen als gevolg van intimidatie.
wp7ebdbb83.png